Planowany miot/Planned litter

Najbliższe mioty planujemy w I kwartale 2019 r.