Gantry 5

Hodowla Hawańczyków

Planowany miot/Planned litter

W I półroczu 2021 r planujemy jeden miot hawańczyków, a kolejne na koniec 2021 r.

W I półroczu 2022 r. planujemy dwa mioty lwich piesków.